Eva Isaksson

Evan kuva


Evan saa kiinni osoitteella eva.isaksson@vihreat.fi

Arkisto

Tieto lisää esteettömyyttä

Kirjaston tulee palvella kaikkia kuntalaisia. Ikä, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, vamma tai sairaus eivät saa olla kirjaston käytön este. Olen koonnut tähän tietolinkkejä kirjaston eri käyttäjäryhmistä, etenkin vammaisista käyttäjistä.

Vammaiset kirjaston käyttäjinä

 • Esteetön kirjasto - kirjastonkäytön saavutettavuuden varmistaminen: työkalupakki - IFLA (2005)
  Opetusministeriön käännättämä tietopaketti tarjoaa laajan ja hiukan kuivakan katsauksen kirjastojen esteettömyysratkaisuihin. Tämä on hyvä muistilista sille joka lähtee tosissaan kehittämään kirjastoa esteettömäksi. Erityisesti kannattaa pitää mielessä suunnittelu yhdessä vammaisten asiakkaiden kanssa. Mutta onko kirjastolla toimivat kanavat vammaisiin asiakkaisiinsa?
 • Vammainen asiakas tieteellisessä kirjastossa - Eva Isaksson (2004)
  Kirjastoalan pätevöitymisopintojeni yhteydessä syntynyt asiakaspalveluessee. “Entäpä jos ydinkysymys onkin siinä, miten vammainen kirjaston käyttäjä voi kommunikoida kirjaston ja kirjastohenkilökunnan kanssa? Osaako kirjaston henkilökunta asettua vammaisen asiakkaan asemaan ja palvella häntä niin että hänen tiedontarpeensa tulee tyydytetyksi siinä kuin muidenkin asiakkaiden?”
 • Kirjastotoiminnan haasteet kehitysvammaisen asiakkaan palvelijana - Timopekka Sillantaus (2006)
  Vaikka kehitysvammaisenkin asiakkaan kirjastonkäyttöä helpottamaan voidaan tuoda teknisiä ratkaisuja, niin niitä tärkeämpää on rohkaiseva suhtautuminen asiakkaaseen.
 • Jyväskylän yliopiston kirjaston esteettömyyskartoitus (2005) Esteetön yliopisto -hankkeen yhteydessä tehty hyödyllinen ja kattava kartoitus Jyväskylän yliopiston pääkirjaston tiloissa.
 • Katsaus Helsingin yliopiston kirjastojen verkkosivustoihin
  Vammainen kirjaston käyttäjä haluaa ennalta tietää, mitä palveluja hänelle on saatavilla, ja pääseekö kirjastoon. Tein 2005-2007 seurannan Helsingin yliopistolaitoksen kirjastojen sivuilta löytyvistä ohjeista. Moni kirjasto lisäsi ja laajensi ilahduttavasti esteettömyysohjeitaan.
 • Esteettä kirjojen virtaan - Esteettömyystyöryhmä tutustui Iirikseen ja Celiaan
  Helsingin yliopiston kirjastojen esteettömyystyöryhmä tutustumiskäynnillä Celia-kirjastossa.

 • Kaupunginkirjaston kotipalvelu
  Helsingin kaupunginkirjastolla on kotipalvelu, jonka vammainen käyttäjä joutuu etsimään seniorisivujen linkeistä.
 • Selkokirjat
  Mitä selkokirjat ovat, mitä kirjoja on saatavilla, ja - ennen kaikkea - mistä niitä saa?
 • Celia - näkövammaisten kirjasto
  Näkövammaisten kirjasto vastaa lakisääteisesti äänikirjojen, pistekirjojen, yms. toimittamisesta näkövammaisille asiakkaille. Toiminta on laajentunut myös muut lukemisen esteet käsittäväksi. Tämä ei suinkaan tarkoita, etteivätkö näkövammaiset haluaisi päästä käsiksi muuhunkin kuin Celian kautta saatavaan kirjastoaineistoon!
 • Kuurojen kirjasto
  Viittomakielisiä asiakkaita palveleva erikoiskirjasto.
 • Esteettömyyttä pikkurahalla - Annie Delin (2003)
  Jos mietit että esteettömyys on hyvä asia, mutta sitä ei voi omassa kirjastossasi toteuttaa koska se maksaa, tutustu tähän esitteeseen!
 • Kulttuuria kaikille
  Erinomainen tietoportaali esteettömästä kulttuuritarjonnasta, johon kirjastotkin lukeutuvat.

Muita käyttäjäryhmiä

 • Kaupunginkirjaston seniorisivut
  Seniorikäyttäjille on räätälöity omat yleisohjeet - sieltä löytyvistä tiedoista edellä mainittu kotipalvelu on varmaan se tärkein.
 • Kaupunginkirjaston monikulttuuristrategia (2006)
  Onko kirjastossasi riittävästi maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja lastenkirjoja niillä kielillä, joita kaikki erikieliset lapset kaupungissamme lukevat? Strategian mukaan molempia tulisi olla.
 • Ulkomaalaiskirjasto
  Moni kaupunkilainen ei ehkä tiedäkään tästä kirjastosta, ja siitä minne sen aineisto on sijoitettu.
 • Etniset vähemmistöt ja kirjastot - Taina Iduozee (1997)
  Tässä vuosikymmenen takaisessa tutkielmassa kysyttiin mm., riittääkö aivan varmasti että aineistoa löytyy yhdestä kirjastosta. Ei riitä!
 • Näkymätön kirjasto
  Aina kirjasto ei sijaitse rakennetussa kirjastossa. Näkymätön kirjasto on vuonna 2004 perustettu lesbo-, bi- ja queer-kirjallisuuden vaihtoverkosto, jossa kirjat kiertävät lukijalta toiselle.

Eva Isaksson on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Log in