Eva Isaksson

Evan kuva


Evan saa kiinni osoitteella eva.isaksson@vihreat.fi

Arkisto

Valteman

Jag var kommunalsvalkandidat i Helsingfors på de grönas lista.

Vem är jag? Jag är en 55-årig bibliotekarie och jobbar vid den astronomiska institutionen vid Helsingfors universitet. Jag har varit aktiv i SETA och arbetat för De Gröna som adb-ansvarig. Jag är sedan länge upprätthållare för e-postlistor riktade för kvinnor. Jag gör jämlikhetsarbete vid universitetet samt främjar tillgånglighet i bibliotekssammanhang.

Här är mina valteman:

Biblioteket för alla!

Biblioteket är ett av mitt livs viktigaste saker. Mitt eget närbibliotek lockade mig till böckernas värld när jag var åtta år gammal. Nu är jag en medelålders bibliotekstant och vill att alla helsingforsare som har lästlust får samma möjligheter. Bibliotekstjänster är viktiga. Tjänsterna tillhör också de människor som möter trösklar och hinder när de besöker biblioteket.

Liv utan hinder

För en person med funktionshinder är det en utmaning att växa upp och leva sitt liv - jag vet det av min egen erfarenhet. Personligen har jag klarat mig bra. Handikappade människor vill leva ett fullt liv i likhet med andra. Vi vill inte ha gratulationer för heroisk överlevnad - vi vill ha en hemstad med färre hinder.

Information tillhör alla

Jag arbetar vid ett universitetsbibliotek. Jag ser i vardagen en mängd hot och möjligheter som är relaterarade till tillgängligheten av den information som informationssamhället erbjuder. Jag har länge varit en internetaktivist. Jag undrar till exempel hur de äldre stadsborna klarar sig av att uträtta sina ärenden på nätet.

Stöd för olikhet

I staden lever det olika människor. Homo- och bisexuella ungdomar växer upp i de flesta fall utan det stöd som de behöver. I stadens bostäder bor det olika familjer. Språkbarriären kan skilja människor från varandra. Jag tror att mångfald är en rikedom och måste vårdas.

Eva Isaksson on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Log in