Eva Isaksson

Evan kuva


Evan saa kiinni osoitteella eva.isaksson@vihreat.fi

Arkisto

Tieto kuuluu jokaiselle

Äitini on 89-vuotias. Hänellä on kotona tietokone ja laajakaista. Hän ei ole hankkinut sitä itse, vaan nörttityttäret ovat huolehtineet asiasta hänen puolestaan. Koneelta äiti lukee ja lähettää sähköpostia omatoimisesti. Hän on varmasti poikkeus, ja sellaisena usein ihastelun ja ihmettelyn aihe asian tullessa puheeksi.

Kaupungissa asuu sankoin joukoin ikääntyvää väestöä. Samaan aikaan pankkipalvelut ja melkoinen osa yhteisöllistä viestintää ja viranomaistiedotusta on siirtynyt verkkoon. Jos äitini on poikkeus, mitä tekevät hänen ikätoverinsa? Hoitaako joku muu nämä asiat heidän puolestaan? Onko oikein etteivät ikääntyneet saa asioitaan hoidettua verkossa omin voimin?

Kuulovammaisena tietenkin toivon, että enemmän palveluja olisi saavutettavissa verkon kautta. Kun haluan tavoittaa kaupungin sosiaaliviraston virkailijan vammaispalveluasioiden merkeissä, ei verkosta viimeksi löytynyt minkäänlaisia yhteystietoja. On turhauttavaa tavoitella viranomaista, jonka ilmoitetaan olevan tavoitettavissa puhelimitse vaikkapa yhden tunnin ajan kesken kiireistä työpäivää.

Avain tiedon ja palvelujen saavutettavuuteen on monikanavaisuus. Kun kansalaisten mahdollisuudet käyttää erilaisia asiointitapoja vaihtelevat, tarjolla on oltava tarpeeksi monta eri tapaa, joista kukin voi valita omien edellytystensä mukaan.

Kirjastot ovat tiedon solmupisteitä. Ainutlaatuinen kirjastoverkostomme avaa kaikille pääsyn käsiksi tietoon ja tietoverkkoon. Kirjastoja tulee olla siellä missä ihmiset liikkuvat, unohtamatta lähikirjastoja. Kirjastoaineiston tarjontaan tulee kuulua tietoverkon tärkein sisältö. Ennen kaikkea, kirjastojen tulee olla auki silloin kun niitä tarvitaan. Tähän niiden on saatava lisää resursseja.

On myös itsestään selvää että jokaisen yksityisyyttä tulee varjella. Viranomaisten tulee palvella, ei valvoa asukkaitaan. Hyvänä esimerkkinä tästä on ollut matkakorteilla tehtyjen matkojen seuraaminen YTV:n matkakorttijärjestelmän alkuvaiheessa. Tietosuojavaltuutetun puututtua asiaan liikkumistietojen liian yksityiskohtainen tallentaminen lopetettiin. Jatkossakin on varmistettava, ettei kaupunkiin luoda yksityisyyden rajat ylittäviä tietojärjestelmiä.

  • Essi - Esteetön sisällöntuotanto
    Käytännön kurssi esteettömästä sisälläntuotannosta ikääntyneille, erilaisille oppijoille, vammaisille, ja oikeastaan kaikille, sillä hyvin tehdyistä sivuista hyötyy jokainen.
  • Tietoyhteiskunta kaikille! Tarja Cronberg (2001)
    “Kysymys kuuluukin, eikö mahdollinen syrjäytyminen ja elämän hallinnan puuttuminen tulevassa tietoyhteiskunnassa olekin ennen kaikkea syrjäytymistä yhteisöstä eikä niinkään syrjäytymistä tietotekniikan käytöstä. Yhteisöön kuulumista ei myöskään ratkaise se, hallitseeko yhteydenpitoon liittyvän tekniikan, vaikka on luonnollisesti hyvä, jos sen käyttö on helppoa. Ongelmana on, miten liityt yhteisöön, miten muodostat oman yhteisösi ja miten tämä vaikuttaa oman elämäsi hallintaan.”
  • Yksityisyys - EFFI
    Kansalaisen sähköisiä oikeuksia puolustavan järjestön materiaalikooste.

Eva Isaksson on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Log in